Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İŞÇİ İSTİHDAMI SINAV KOMİSYONU DUYURUSU!
 
 
 
            AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İŞÇİ İSTİHDAMI SINAV KOMİSYONU  DUYURUSU!
      (TERÖRLE MÜCADELE MAĞDURU-ASKERDE YARALANANLAR)
 
 
İlgi      :
a) İçişleri Bakanlığının 26/02/2019 tarih ve 37373650-955-(31401)-E.201902261758       1200011 sayılı yazısı.   
 b) 25/04/2009 tarih ve 27210 sayılı Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri HakkıYönetmelikc) 09/08/2009 tarih ve 27314 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
d) 19/09/2009 tarih ve 27354 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü   veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
e) Amasya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün 08/04/2019 tarih ve 23747377- 301.03.03-E.00001635604 sayılı yazısı.
 
   İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgi (a) sayılı yazıları gereği, Valilik Makamının 01/04/2019 tarih ve 39300060.56631/(31401)-60 sayılı onayı ile oluşturulan İşçi İstihdamı Sınav Komisyonu, Amasya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün ilgi (e) sayılı yazısıyla; terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılamayacak şekilde yaralanan 22260 kod numaralı “sürekli işçi” unvanında (temizlik görevlisi) 1  (bir) terör mücadele mağdurunun istihdam edilmesi ilanına ait “nihai liste”de ismi bildirilen 66895154082 TC kimlik numaralı Beytullah ŞENYER isimli kişiye, ilgi (c) sayılı yönetmeliğin 17 nci maddesi gereği “Sözlü Sınav Yapmak” üzere 16/04/2019 günü, saat: 10:30’da Müdürlüğümüz ana hizmet binası Şehit Sinan YILMAZ konferans salonunda  toplanmıştır.
 
  İlgi (c) sayılı yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereği; 12/04/2019 tarih ve 39300060.56631/(31401)- E.2019041216244225758 sayılı yazı doğrultusunda 1  (bir) terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan kişinin istihdam edilmesi amacıyla ilgili “Sözlü Sınav”ın hangi gün ve saatte nerede yapılacağı Amasya İl Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan “www.amasya.pol.tr” adresinden ilanen tebliğ edilmiştir. Ayrıca adı geçen şahıs, 0542.216 26 61 numaralı telefonundan da aranarak kendisine bilgi verilmiştir.
 
Ancak, terör mücadele mağdur işçi aday adayı 66895154082 TC kimlik numaralı Beytullah ŞENYER, 16/04/2019 günü sözlü sınavın yapılacağı salona saat:10.30’da gelmediğinden “sözlü sınav” yapılmamış olup, işçi aday adayı olarak sözlü sınava katılma ve istihdam edilme “öncelik hakkını” kayıp etmiştir.
 
Bu nedenle, Amasya Emniyet Müdürlüğü, İşçi İstihdamı Sınav Komisyonu; ilgi (c) sayılı yönetmeliğin 5 inci maddesi 6 ncı bendi ve 22 inci maddesi gereği; terörle mücadele mağduru (1) işçinin istihdam edilmesi için  tekrardan ilana çıkılması için Amasya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile yazışma yapılmasına karar verilmiştir.
 
                                   İlanen ve tebliğen duyurulur.(17/04/2019)
 
                                    AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
  • http://www.tgp.gov.tr/
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS