Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
PİROTEKNİK MADDELER (ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİ) SATIŞI VE KULLANILMASI
 
PİROTEKNİK MADDELER (ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİ) SATIŞI VE KULLANILMASI
 
Şenlik ve İşaret Fişekleri: El maytabı ve çanak maytabı gibi her türlü maytapları, şerit, işaret, aydınlatma fişekleriyle veri işaret fişekleri, havai fişekler, patlaklı ve yıldızlı roketler ve demir yollarında uyarı amacıyla kullanılan kestane fişekleri gibi her türlü fişekler ve roketleri, sinyal, gök yıldızlı ve kestaneli bombalar, renkli ve renksiz duman ve sis bombaları ile hakem bombası ve yer topları gibi her türlü Piroteknik bombaları, ateş çemberi, rozet güneşi, kayaş güneşi gibi her türlü döner mamuller, altın veya gümüş yağmuru, Romen kandili, serpantin, mızrak, Çin ateşi gibi diğer şenlik malzemelerini ifade eder.
İlimizde düğün, sünnet gibi eğlence ve şenliklerde “havai fişek” olarak bilinen şenlik ve işaret fişeği kullanılmaktadır.
               Ancak bunların; kurallara uyulmadan,  gerekli tedbirler alınmadan, kontrolsüz ve düzensiz bir şekilde kullanılması, bazı istenmeyen üzücü gelişmelere, kazalara, hatta insan sağlığını tehlikeye atan olaylara sebep olup, çevreyi de rahatsız etmektedir.
               Bu sebeple havai fişek olarak bilinen şenlik ve işaret fişeği satışı ve kullanımı için Valiliğimizden izin alınması gerekmektedir.
               Havai fişek satma izni, yalnızca üreticileri ile Satış İzin Belgesi bulunanlara (av bayilerine) verilmektedir. Bu maddelerin satılacağı belirtilen yerler haricinde bakkal, pastane, hırdavatçı, kırtasiye, oyuncakçı, ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu hükme aykırı olarak işyerinde havai fişek bulunduranların bu maddeleri derhal alındığı yere iade etmeleri ya da izin belgeli bir depoya geçici olarak nakletmeleri gerekmektedir.
               Havai fişek kullanımı için Mülki İdare Amirliğinden izin almış 18 yaşından büyük A sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sahibi kişilere satış yapılabilmektedir.
               Havai Fişek kullanma izninin alınabilmesi için, başvuru dilekçesine; Kullanılacak havai fişeğin cinsi ve miktarı, bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman, kullanacak kişiler, bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesini ve ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin vereceği noter tasdikli taahhütnamenin eklenmesi zorunludur.
               Havai fişek ateşleme işi de, ancak A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi olan ateşleyiciler tarafından yapılabilmektedir. Belgesi olmayan kişiler tarafından havai fişek atımı yapılamaz.
               Havai fişeğin izinsiz ve tedbirsiz atımını yapan kişiye kişilerin canına ve malına zarar vermesi ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hükümler gereğince, Havai Fişeği usulsüz bulunduran, satan, kullanan kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun  32. ve 36. Maddelerine göre idari para cezası uygulanacaktır, Olayın niteliğine göre Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği adli soruşturma da açılabilmektedir.
               Halkımızın özel günlerde gerçekleştirecekleri havai fişek atımı için Valiliğimizden izin alınması ve bunu A Sınıfı Ateşleyici Belgesi olan ehil kişiye yaptırmaları, kendilerinin ve çevrelerinde bulunan kişilerin can ve mal güvenliği açısından çok önemli olup, bunlara uymayanlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
 
               Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 
  • http://www.tgp.gov.tr/
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS