Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi
 
 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 14.06.2017 tarihli yazıları ile Sürücü Belgesi Müracaatları konulu yazıları gereği, 01.01.2016 tarihinden itibaren mevcut sürücü belgesinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmeye başlanıldığı, 24.489.150 eski tip sürücü belgesinin 31.12.2020 tarihine kadar değiştirilmesi gerektiğinden ve günlük yapılan işlemler doğrultusunda bu süre içerisinde değiştirilme işlemlerinin yetişmeyeceği değerlendirildiğinden sürücü belgesi değişim işlemlerinin belirlenen tarihte (31.12.2020) tamamlanabilmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır.
 
            Bu doğrultuda;
 
            Vatandaşlarımızın kamu hizmetinden daha iyi ve eşit düzeyde yararlanabilmeleri amacıyla 2 kez randevu almasına rağmen gelmeyenlerin neden olduğu kontenjan ve işgücü kayıplarından dolayı,  3 ncü kez randevu verilmeyecek, sadece tescil birimlerine bizzat müracaat etmeleri durumunda işlemleri yapılacaktır.
 
           İşlemler, randevu esaslı yürütülecek olup randevu kontenjanı yükseltilmiştir.  Gün içerisinde randevu alamayan vatandaşlarımızın sürücü belgesi müracaatları Emniyet Müdürlüğü binası girişinde bulunan sıramatikten alacakları sıra numaralarına göre yapılacaktır.
 
             Yapılan başvuruların zamanında sonuçlandırılması amacıyla, randevu sistemi haftalık düzenlenmiş ve randevu sayısı artırılmıştır.
 
             Amasya il Emniyet Müdürlüğü olarak sürücü belgesi değiştirme işlemleri süratle yapılacak ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir.
 
           İşlemlerin 2019 ve 2020 yıllarında aşırı yoğunlaşacağı dikkate alındığında,  gereksiz zaman ve buna bağlı iş gücü kayıplarının önüne geçilebilmesi açısından sürücü belgesi değiştirme işlemlerinin bir an önce yapılması vatandaşlarımızın menfaatine olacaktır.
 
           Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
  • http://www.tgp.gov.tr/
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS